Nhà cung cấp đa dạng nhất các giải pháp cảm biến cải tiến

Cảm biến 2D/3D và chuyên dụng cho các nhiệm vụ có yêu cầu cao

 • Cảm biến phát hiện sườn
 • Cảm biến biên dạng 3D
 • Cảm biến màu sắc và độ tương phản

Nhận dạng đối tượng và đo khoảng cách cho mọi ứng dụng với công nghệ phù hợp

 • Quang điện
 • Cảm ứng
 • Điện dung
 • Siêu âm
 • Đo laser

Cảm biến quá trình cung cấp các giải pháp linh hoạt và sáng tạo

 • Áp suất
 • Nhiệt độ
 • Mức độ
 • Độ dẫn điện
 • Lưu lượng

Bộ mã hóa cho tín hiệu chính xác cao trong hoạt động tự động hóa nhà máy

 • Bộ mã hóa công nghiệp
 • Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối
 • Bộ mã hóa vòng quay tương đối

Tải về