Lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2021

BIBUS Việt Nam xin thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2021 như sau: