Thiết bị truyền động quay dạng xoắn thủy lực

Thiết bị truyền động quay E1 (100 bar)

 • Cỡ đường kính: 40 mm đến 125 mm/li>
 • Mô-men xoắn (tại 100 bar): 74 Nm đến 2450 Nm
 • Chiều quay 90°, 180°, 270°, 360° (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Nhiệt độ vận hành: -25°C đến +70°C (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Áp suất làm việc: 5 bar đến 100 bar (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Gắn lắp: Mặt bích, chân
 • Các trục khác nhau: trơn, có khóa, có rãnh, bánh răng, đa giác
 • Nhiều tùy chọn: Đệm đầu mút, cảm biến góc, điều chỉnh góc...
 • Cùng một mô-men xoắn cho cả hai hướng

Thiết bị truyền động quay E3 (210 bar)

 • Cỡ đường kính: 95 mm đến 170 mm
 • Mô-men xoắn (tại 210 bar): 720 Nm đến 3600 Nm
 • Chiều quay 180°, 360° (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Cấu trúc siêu nhỏ gọn, mạnh mẽ
 • Chính xác, gần như không cần định vị sai lệch
 • Có thể gắn tải một hoặc cả hai chiều
 • Cùng mô-men xoắn cho cả hai hướng
 • Làm bằng thép cường độ cao
 • Lỗ trục liên tục

 

Thiết bị truyền động quay SM4 (250 bar)

 • Cỡ đường kính: 40 mm đến 300 mm
 • Mô-men xoắn (tại 250 bar): 180 Nm đến 85000 Nm
 • Chiều quay 90°, 180°, 270°, 360° (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Nhiệt độ vận hành: -25°C đến +70°C (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Áp suất làm việc: 5 bar đến 250 bar (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • Gắn lắp: Mặt bích, chân
 • Trục và trục rỗng: trơn, có khóa, có rãnh, bánh răng, đa giác
 • Nhiều tùy chọn: Đệm đầu mút, cảm biến góc, điều chỉnh góc...
 • Cùng mô-men xoắn cho cả hai hướng

Thiết bị truyền động quay-tuyến tính HSE4 (100 bar)

 • • Cỡ đường kính: 40 mm đến 125 mm
 • • Mô-men xoắn (tại 100 bar): 74 Nm đến 2450 Nm
 • • Xoay 90°, 180°, 270°, 360° (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • • Lực đẩy (ở 100 bar): 12500 N đến 122000 N
 • • Lực kéo (ở 100 bar): 7500 N đến 72000 N
 • • Nhiệt độ vận hành: -25°C đến +70°C (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • • Áp suất làm việc: 10 bar đến 100 bar (đặc biệt khi được yêu cầu)
 • • Gắn lắp: Mặt bích, chân
 • • Nhiều tùy chọn: Đệm đầu mút, cảm biến góc, điều chỉnh góc...

Ứng dụng: Đổi công cụ, máy uốn, điều khiển van cổng, định vị phôi, thiết bị lật, mở/đóng nắp, thiết bị quay.

Tải về