Công ty TNHH Kỹ thuật và
Thương mại BIBUS VIETNAM 

Trụ sở: 10, Lô K, đường Hoàng Quốc Việt
P. Phú Mỹ, Q. 7, TP HCM
Việt Nam
Tel. +84 (0)8 378 506 27
Fax +84 (0)8 378 506 28

Chi nhánh và nhà máy:
Lô 10, cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì,
Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84 (0)4 356 834 31
Fax +84 (0)4 356 834 29

Liên hệ: 
info@bibus.vn
www.bibus.vn