Hộp truyền động & động cơ giảm tốc

Lĩnh vực ứng dụng

Các sản phẩm Rossi được sử dụng cho một loạt các ứng dụng. Hầu như mọi nhà máy công nghiệp và máy móc hoạt động ngày nay đều cần truyền lực. Nhờ có nhiều dòng sản phẩm, Rossi có thể phục vụ khách hàng trong nhiều ngành, bao gồm:

 
 • Xếp dỡ vật liệu/ cần cẩu
 • Ô tô
 • Bao bì/ sản xuất
 • Thực phẩm / đồ uống
 • Giấy/ gỗ
 • Da/ dệt may
 • Năng lượng gió
 
 
 • Sắt thép
 • Khai thác mỏ/ hoạt động đào hầm
 • Xi măng/ gạch
 • Hóa chất/ cao su/ nhựa
 • Xây dựng dân dụng/ xây dựng
 • Xử lý nước thải và chất thải
 • Nhà máy dầu cọ
 

E04 - Bộ giảm tốc bánh răng và động cơ giảm tốc đồng trục

 • 16 cỡ (32... 180)
 • Công suất P1 0,09 ... 75 kW
 • Mô-men xoắn TN2 ≤ 10000 Nm
 • Tỷ số truyền iN 4 ... 6300

A04 - Bộ giảm tốc bánh răng và động cơ giảm tốc trục vít

 • 14 cỡ (32... 250)
 • Công suất P1 0,09 ... 55 kW
 • Mô-men xoắn TN2 ≤ 19000 Nm
 • Tỷ số truyền iN 7... 16000

H02 - Bộ giảm tốc bánh răng xoắn ốc và vát

 • 10 cỡ  (400... 631)
 • Công suất danh nghĩa PN2 16... 3650 kW
 • Mô-men xoắn TN2 ≤ 400.000 Nm
 • Tỷ số truyền iN 8... 315

P84 - Bộ giảm tốc bánh răng trục gắn

 • 7 cỡ (85... 250)
 • Công suất danh nghĩa PN2 0,6 + 85 kW
 • Mô-men xoắn MN2 ≤ 1.180 daNm
 • Tỷ số truyền iN 10... 25

Dòng EP - Bộ giảm tốc bánh răng và động cơ giảm tốc hành tinh

 • 23 cỡ (001 ...710)
 • Công suất P1 0,18...90 kW
 • Mô-men xoắn TN2 1600...710.000 Nm
 • Tỷ số truyền i N3,55...3550 (đồng trục)
 • Tỷ số truyền i N9...2440 (xoắn ốc vát)

Tải về