Băng tải tải liệu chân không

Hút chân không được sử dụng với ưu điểm lớn trong việc vận chuyển các sản phẩm dạng bột khô qua hệ thống ống tải chuyên dụng. Hệ thống tải liệu chân không của Piab được xây dựng bằng vật liệu chất lượng cao.

Khi sản xuất thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm hóa chất đòi hỏi cao về vệ sinh an toàn và vận hành. Băng tải piFLOW® của Piab đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn vận hành và vệ sinh trong các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và hóa chất với đầy đủ chứng nhận ATEX Dust và ATEX Gas. 

Ngành Dược Phẩm

Cấp liệu dạng viên

Dòng piFLOW®p

A. Hai băng tải chuyển liệu đến máy dập viên

B. Chuyển liệu tốc độ cao đến máy dập bằng một băng tải. Tách liệu thành hai phễu

Máy xay

Dòng piFLOW®p

Nạp trực tiếp đến máy xay từ máy xàng. Cấp liệu từ băng tải thứ hai.

Ngành Thực Phẩm

Sản xuất cà phê

Dòng piFLOW®f và piFLOW®p

Hạt cà phê sau quá trình rang được cho vào phễu sấy khô. Được tải đến máy chia, đóng gói vào bao bì, chuyển trở lại máy đóng gói.

Hạt cà phê sau quá trình rang, cho vào phễu sấy khô. Được tải đến máy xay, sau đó tải đến máy chia để đóng gói vào bao bì. Chuyển trở lại máy đóng gói.

Cà phê hoà tan được chứa trong thùng lớn, được tải đến máy chia, đóng gói vào bao bì, chuyển trở lại máy đóng gói.

Gia Vị - Đường - Muối

Dòng piFLOW®p

Chuyển gia vị - muối - đường vào máy bằng băng tải piFLOW®p, vào máy đóng gói sau đó chuyển ra băng tải.

Ngành Hạt Nhựa

piFLOW®i normally used

Ứng Dụng Chung

Dòng piFLOW®

Trạm đổ bao có băng tải chuyển đến phễu và hệ thống hút bụi.

Trạm đổ bao có băng tải chuyển liệu đến máy xay và máy hút bụi.

Các sản phẩm khác