Công nghệ đo lường công nghiệp để chẩn đoán và theo dõi trạng thái của các hệ thống áp cao

Minimess: Điểm kiểm tra

Tên của dòng sản phẩm, Minimess, xuất phát từ phát minh nội bộ, điểm kiểm tra Minimess®. Khớp này hình thành nên một bề mặt chuyển tiếp cho hệ thống thủy lực đang chạy.

Theo điểm kiểm tra, Hydrotechnik cung cấp một danh mục lớn các ống áp suất cao với các loại phụ kiện đa dạng, cũng như đồng hồ đo. Đồng hồ đo tương tự và kỹ thuật số có sẵn theo bộ, nhưng cũng có thể riêng lẻ. Các phiên bản điểm kiểm tra đặc biệt cho các ứng dụng khí hoàn thiện danh mục của Hydrotechnik.

Cảm biến (áp suất, nhiệt độ, lưu lượng)

Sự thành công của phép đo phụ thuộc vào độ tin cậy của số liệu thu thập được. Cảm biến HySense® của Hydro-technik là biểu tượng cho chất lượng và độ tin cậy. Cẳm biến có sẵn cho các kiểu đo khác nhau, ví dụ: áp suất, nhiệt độ, lưu lượng và các biến khác

Dụng cụ

Để theo dõi, kiểm soát và chẩn đoán hệ thống điều áp của bạn, cần phải tiến hành đo, ví dụ, áp suất, nhiệt độ hoặc lưu lượng. Tài liệu về số liệu đo là cơ sở để đánh giá dữ liệu đo được.

Các công cụ mà Hydrotechnik cung cấp cùng năng lực sản phẩm của mình kết hợp với phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ một loạt các chức năng - di động cũng như cố định. Một số ví dụ như phép đo thường xuyên và các phép đo được bắt đầu thông qua bộ kích hoạt (phép đo sơ cấp bắt đầu khi đạt đến một giá trị nhất định hoặc khi xảy ra sự cố nào đó). Nhờ các công cụ từ Hydrotechnik nên có thể trình bày theo sơ đồ về phép đo của bạn, tạo nhật ký đo và hình ảnh của các trạng thái thử mà không có kinh nghiệm lập trình

Tải về