Motor điện và bơm điện

Motor chống cháy nổ - Dòng A, gang đúc

 • Theo các tiêu chuẩn IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7
 • Ex-d, Ex-de
 • Kích thước khung 63 + 315
 • Loại ATEX 1M2, 2G, 2GD
 • Nhóm I (khai mỏ), IIB, IIC
 • Cấp nhiệt độ T3, T4, T5, T6
 • Theo các tiêu chuẩn IEC 61241-0, IEC 61241-1
 • A21 -tD
 • Cấp bảo vệ IP55, IP65
 • Nhiệt độ bề mặt tối đa [°C] T150, T135, T100, T85
 • Theo các tiêu chuẩn IEC 60034-1,5,6,7,8,9,12,14, IEC 60072
 • Công suất 0,12 + 200 kW
 • 3 pha 1 hoặc 2 tốc độ
 • 1 pha (kích thước khung 63-100)

Motor phanh chống cháy nổ - Dòng D, H, gang đúc

 • Theo các tiêu chuẩn IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7
 • Ex-d, Ex-de
 • Kích thước khung 63 + 250
 • Loại ATEX 2G, 2GD
 • Nhóm IIB, IIC
 • Cấp nhiệt độ T3, T4, T5
 • Theo các tiêu chuẩn IEC 61241-0, IEC 61241-1
 • A21-tD
 • Cấp bảo vệ IP55, IP65
 • Nhiệt độ bề mặt tối đa [°C] T150, T135, T100, T85
 • Theo các tiêu chuẩn IEC 60034-1,5,6,7,8,9,12,14, IEC 60072
 • Công suất 0,18 + 55 kW
 • 3 pha 1 hoặc 2 tốc độ, bộ chuyển đổi
 • Phanh đĩa A.C. hoặc D.C.

Motor chống bụi - Dòng ND, AP

 • Theo các tiêu chuẩn IEC 61241-0, IEC 61241-1
 • A22 - tD
 • Kích thước khung (nhôm) 63 + 200
 • Kích thước khung (gang đúc) 63 + 315
 • Loại ATEX 3D
 • Nhóm II
 • Cấp bảo vệ IP55
 • Nhiệt độ bề mặt tối đa [°C] T150, T125
 • Công suất 0,12 +200 kW
 • 3 pha 1 tốc độ

Bơm điện chống cháy - Dòng AT & XT

 • Bơm điện ly tâm chìm
 • Ex-d, Ex-de
 • Nhóm MB, IIC
 • Công suất trên 300 l/min
 • Cột áp lên đến 8m
 • Chiều dài thân từ 170 đến 550 mm
 • Theo các tiêu chuẩn IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, EN 1127-1, EN 13463-1, prEN 13463-5
 • Ứng dụng đặc biệt

Tải về