GIÁM SÁT ÁP LỰC

Công tắc áp suất cơ

SUCO cung cấp nhiều giải pháp đóng và mở thông thường với:

  • Ren trong và ren ngoài
  • Công nghệ màng và pit-tông
  • Tiếp điểm cơ khí và đầu ra điện
  • Vật liệu bít kín khác nhau cho tất cả các loại môi trường và phạm vi nhiệt độ
  • Đầu nối tích hợp Deutsch 2P & 3P, AMP, Packard MetriPack 280, AMP Junior Timer và M12x1

Công tắc áp suất điện tử

Hiện nay, công tắc áp suất điện tử được sử dụng đến một mức độ ngày càng tăng.

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG đã phát triển một thế hệ công tắc áp suất điện tử hạng nhất hoàn toàn mới. SUCO cung cấp các dòng sản phẩm với:

  • Công nghệ phần tử đo gốm/màng dày
  • Công nghệ SoS

Do các công tắc công nghệ điện tử này có tuổi thọ cao hơn và cho mức độ chính xác cao hơn (tùy thuộc vào ứng dụng).

Máy phát báo áp lực

Vỏ thép không gỉ với nhiều biến thể khác nhau ở cả hai phương diện, cơ khí và điện tử, cũng như phạm vi áp suất tùy chỉnh tạo ra hàng trăm biến thể có sẵn. SUCO cung cấp các dòng sản phẩm với:

  • Công nghệ phần tử đo gốm/màng dày
  • Phần tử đo nạp dầu
  • Công nghệ SoS

Áp lực an toàn tăng bốn lần và an toàn áp suất nổ tăng tám lần, máy phát/ bộ chuyển đổi kháng EMV có thể xử lý tất cả các loại môi trường và nhiệt độ được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, như hệ thống kiểm soát dòng chảy, áp suất chênh lệch hoặc đo dầu & khí.

Tải về